×

เปิดพอร์ตพลังงานหมุนเวียน และโรดแมปมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ [ADVERTORIAL]

09.12.2022
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

5 mins. read
 • เชื้อเพลิงฟอสซิล ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในขณะที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษออกสู่อากาศเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • ตลาดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ทำให้ ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ เดินหน้าแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตโฟลิโอมีความยืดหยุ่น และพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆ
 • ขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือ เอ็กโก กรุ๊ป กำลังศึกษา ‘ไฮโดรเจน’ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการเผาไหม้ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตสำหรับการผลิตไฟฟ้า

‘พลังงานหมุนเวียน’ กำลังเป็นเทรนด์ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษให้กับโลกไปมากกว่านี้

 

‘เชื้อเพลิงฟอสซิล’ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสมดุลของธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก

 

สิ่งที่น่าตกใจคือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในปริมาณมาก พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงผลิตมาจากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอานุภาพในการห่มคลุมโลก และดักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

 

ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วโลกมีประมาณ 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้นที่ผลิตจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยพลังงานเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมลพิษออกสู่อากาศเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 

 

เดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

สำหรับ ‘บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)’ หรือ ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ ตระหนักดีว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

“ตลอด 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทำธุรกิจ เพราะเรามีความเชื่อเรื่อง ‘ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางดี’ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายเชื้อเพลิง (ทั้งพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน) ในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุล เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และการก่อตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศมานานกว่า 20 ปี” เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าว

 

เอ็กโก กรุ๊ป

 

ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยแนวคิด ‘Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth’ ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ได้แก่

 

 • เป้าหมายระยะกลาง: เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% และลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ลง 10% ภายในปี 2573 
 • เป้าหมายระยะยาว: บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593

 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยต่อว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัย 5 ด้าน หรือ 4D+1E ได้แก่ 

 

 • Digitalization: การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
 • Decarbonization: กระแสลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • Decentralization: การกระจายศูนย์ของแหล่งผลิตพลังงาน
 • Deregulation: การปรับปรุงกฎระเบียบในด้านต่างๆ 
 • Electrification: ความนิยมใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น 

 

จากปัจจัย 4D+1E ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ตลาดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลายประเทศทั่วโลกได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจัง เช่น สหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าด้วยการปรับลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ที่มุ่งเป้าเรื่องสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ 

 

ด้านประเทศไทยก็มีการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานชาติ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเช่นกัน

 

ลงทุนเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากทั่วโลก 

สำหรับโรดแมปการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการขยายพอร์ตโฟลิโอธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดทั้งในไทยและต่างประเทศ จนปัจจุบันมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,424 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง คิดเป็นสัดส่วนกว่า 22% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 6,377 เมกะวัตต์ 

 

ดังเช่นในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงทุนผ่านการถือหุ้น 17.46% ใน ‘เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง’ (APEX) ผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (Notice to Proceed-NTP) หรือเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date-COD) แล้วขายโครงการที่พัฒนาเหล่านั้นให้แก่นักลงทุนอื่น

 

เอ็กโก กรุ๊ป

 

ในปัจจุบัน เอเพ็กซ์ได้ขายโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการพลังงานสะอาดหลากหลายประเภทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวนมากกว่า 50,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นฐานในการต่อยอดการลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอื่นๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ในสหรัฐอเมริกาในอนาคต 

 

สำหรับในประเทศไทย เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานด้วย

 

ขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงดั้งเดิมที่ถือหุ้นอยู่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและนำมาใช้กับโรงไฟฟ้า เช่น เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage-CCS) และการศึกษาเพื่อนำไฮโดรเจนและแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน เป็นต้น รวมถึงการศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน แอมโมเนีย และการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor-SMR) ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มีเสถียรภาพ และราคาเริ่มแข่งขันได้

 

 

เดินหน้าศึกษาการใช้ ‘ไฮโดรเจน’

นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียนที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือ เอ็กโก กรุ๊ป กำลังศึกษา ‘ไฮโดรเจน’ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตสำหรับการผลิตไฟฟ้า

 

การที่ไฮโดรเจนมีศักยภาพเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศแผนหรือนโยบายสนับสนุนการผลิตและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันให้ประเทศมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อาทิ

 

 • สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำแผนที่นำทางเศรษฐกิจไฮโดรเจนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในแต่ละช่วงมีเรื่องสำคัญเฉพาะสำหรับการนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานและการขนส่ง และภาคพลังงานความร้อน
 • สหราชอาณาจักร ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน โดยตั้งเป้าจะผลิตไฮโดรเจนด้วยกำลังการผลิตที่ 5GW ในปี 2573 โดยนำไปใช้ประโยชน์ในภาคผลิตไฟฟ้า ภาคพลังงานความร้อน และภาคขนส่ง
 • เยอรมนี ได้มีการจัดทำแผนที่นำทางเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ การผลิตไฮโดรเจน ภาคขนส่ง และภาคพลังงานความร้อน
 • ออสเตรเลีย ได้ประกาศแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ไฮโดรเจนระดับประเทศ และแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจน ทั้งด้านการส่งออกไฮโดรเจน ไฮโดรเจนสำหรับการขนส่ง สำหรับในเครือข่ายก๊าซ สำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อรองรับระบบไฟฟ้า

 

สำหรับประเทศไทยเองได้มองว่า ‘เทคโนโลยีไฮโดรเจน’ จะช่วยขับเคลื่อนแนวนโยบายกรอบแผนพลังงานชาติมุ่งสู่เป้าหมายพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 26082613

 

จากศักยภาพของการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในอนาคต ทำให้เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตร ศึกษาและพัฒนาโครงการนี้อย่างจริงจัง เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผู้นำในธุรกิจในอนาคต 

 

ในปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้นในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า ‘คลองหลวง’ จังหวัดปทุมธานี กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเห็นโครงการเป็นรูปธรรมในปี 2566 และคาดว่าจะสามารถขยายกำลังผลิตได้ถึง 30 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

 

ซึ่งนี่จะกลายเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่เชื่อถือได้ และตอบโจทย์การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising