×

โครงการยักษ์ประจำปีของหอศิลปฯ Early Years Project #4 ประกาศผู้ชนะแล้ว

01.08.2019
  • LOADING...
Early Years Project

หลังร่วมเวิร์กช็อปและเรียนรู้กระบวนการทำงานศิลปะมานานหลายดือน ในที่สุดโครงการ Early Years Project #4 Praxis Makes Perfect ที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหา บ่มเพาะ และสร้างเครือข่ายให้กับศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาฝีมือและปูทางสู่อาชีพการเป็นศิลปินต่อไป ทั้งยังเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดแห่งปีของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดติดต่อกัน 4 ปี และแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายกับการประกาศผลแล้ว

 

ใครที่ยังไม่รู้จักงานนี้ Early Years Project ได้ทำการเปิดรับและคัดเลือกผลงานของผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะศิลปะแขนงใดก็ตามที่สมัครเข้ามาตามเกณฑ์ที่กำหนด จนคัดเหลือเพียง 8 ศิลปินเข้าร่วมโครงการ และจะคัดจนเหลือเพียงคนสุดท้ายที่จะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปิน (Mobility Funding) เพื่อไปดูงานศิลปะในประเทศต่างๆ และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) สำหรับจัดแสดงงานภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

Early Years Project

 

โดยผู้ชนะโครงการในปีนี้ ได้แก่ 

  1. จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส (โครงการ Eye Your Ear) ได้รับรางวัลทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency)
  2. ปานวัตร เมืองมูล (โครงการ Identity 2019) รางวัลทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding)

 

การตัดสินดังกล่าว หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะมาเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้แก่ พอใจ อัครธนกุล, พงศกรณ์ ญาณะณิสสร และณัฐ ศรีสุวรรณ โดยมีหลักการในการประเมินผลงานและเกณฑ์การตัดสินรางวัลจากพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงการนี้เป็นพื้นที่ทดลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ขยายขอบเขตในการทำงานของตน หรือศึกษาประเด็นต่างๆ ให้ลึกขึ้น และค้นพบแนวทางของตนเองที่ชัดเจนขึ้น การตัดสินให้ทุนศิลปินจึงไม่ใช่วิธีการเปรียบเทียบระหว่างศิลปินทั้ง 8 คน หรือตัดสินเฉพาะผลงานที่ดี แต่เป็นการเปรียบเทียบพัฒนาการของศิลปินกับวิถีปฏิบัติของตนเอง 

 

จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Artist Residency เพราะผลงานแสดงให้เห็นถึงการวิจัยเชิงลึก การพยายามเจรจากับประเด็นที่ละเอียดอ่อน ประเด็นและภาษาของผลงานมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปพัฒนาต่อและสื่อสารกับผู้ชมมากขึ้น การฝึกฝนของจันตลอดการทำงานศิลปะที่ผ่านมาทำให้เหมาะสมที่จะได้รับการสนับสนุนให้ไป Residency เพื่อที่จะมีเวลาในการตั้งใจค้นคว้าวิจัยพัฒนางานชุดนี้ต่อไป และสร้างเครือข่ายศิลปินและนักปฏิบัติการศิลปะต่างๆ

 

ปานวัตร เมืองมูล ตั้งคำถามกับสถานะของพุทธศิลป์ในศิลปะร่วมสมัยปัจจุบัน เขามีความแน่วแน่ที่จะศึกษา ค้นคว้า และทดลองอย่างต่อเนื่อง ผลิตงานในหลายรูปแบบ เปิดรับวิธีคิดจากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา ได้ใช้โครงการ Early Years Project อย่างเป็นประโยชน์ และได้มีการขยายขอบเขตการทำงานของตนเองตลอด ปานวัตร ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนากระบวนการทำศิลปะของตนเอง การได้รับทุน Mobility Funding จะช่วยให้ปานวัตรได้มีเวลาค้นพบประเด็นในบริบทที่แตกต่างทั้งในสาขาศิลปะและในมุมอื่นๆ ประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ปานวัตรเข้าใจในแนวทางการทำงานของตนเองได้ชัดเจนขึ้น

 

Early Years Project เป็นโครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มทำงาน มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการได้จะต้องผ่านการเวิร์กช็อป เรียนรู้กระบวนการทำงานศิลป์แบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์งาน การจัดแสดง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถูกวิพากษ์ถกเถียง วิจารณ์ในมุมมองที่หลากหลาย โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกทุนให้ทั้งหมด

 

สำหรับใครที่สนใจโครงการ Early Years Project ตามแผนเดิมจะทำต่อเนื่องทั้งหมด 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ ปีหน้ายังมีอีกแน่นอน เราแนะนำให้คุณลองไปศึกษาข้อมูลได้ที่เพจของ Early Years Project ได้ที่ www.facebook.com/EarlyYearsProject

 

อ่านเรื่อง Early Years Project โครงการสนับสนุนศิลปินที่เปิดโอกาสให้อาร์ทิสต์รุ่นใหม่ฉายแสง ได้ที่นี่

 

ภาพ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories