×

วิจัย ‘เท้าเทียมไดนามิกส์’ พบคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำกว่านำเข้า 5 เท่า เตรียมเสนอให้คนไทยใช้ฟรี ผ่านสิทธิรักษาพยาบาลของรัฐ

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2022
  • LOADING...
เท้าเทียมไดนามิกส์

วันนี้ (28 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องการให้ผู้พิการทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ สามารถนำศักยภาพมาเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ

 

รัชดากล่าวว่า รัฐบาลโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนวิจัยได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ ‘ก้าวใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม’ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผลิตเท้าเทียมไดนามิกส์นำไปมอบให้กับผู้พิการขาขาดตามโรงพยาบาลกว่า 13 แห่ง จำนวน 67 ขา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการขาขาดให้ดีขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเท้าเทียมจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

 

รัชดากล่าวต่อไปว่า เท้าเทียมไดนามิกส์ (Dynamic Foot) ถูกพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น มีความยืดหยุ่น สามารถงอเท้าและเก็บพลังงานในเท้าเทียมได้ ทำให้มีแรงส่งขณะเดิน ตัวเท้าทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มีน้ำหนักเบาแข็งแรง ผู้พิการสวมใส่แล้วจะเดินในพื้นที่ขรุขระ ออกกำลังกาย และวิ่งเหยาะๆ ได้เหมือนคนปกติสำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง โดยผู้พิการใช้ระยะเวลาในการปรับตัวประมาณ 2 สัปดาห์ ดีกว่าเท้าเทียม SACH Foot ที่ผู้พิการขาขาดคนไทย 39,647 คน หรือกว่า 95% ใช้อยู่ ซึ่งมีน้ำหนักมากและไม่มีข้อเท้าทำให้เดินไม่ดี นอกจากนี้ เท้าเทียมไดนามิกส์ยังมีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศและมีต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าถึง 5 เท่า ปัจจุบัน ได้มีการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าอยู่ภายใต้สิทธิการรักษาของรัฐบาล เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้พิการคนไทยสามารถเข้าถึงเท้าเทียมไดนามิกส์คุณภาพสูงได้ ถือเป็นการช่วยผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising