×

ดุสิตธานีเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.19 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 เมษายน) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 จากเดิมในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ออกไปโดยไม่มีกำหนดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

โดยบริษัทฯ ยังคงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 10.3% โดยให้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อไม่ให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

 

โดยจะจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งยังคงเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเดิม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2563 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถือหุ้นถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ แม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาบนกรอบความสามารถในการทำกำไรในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเผชิญความท้าทายไม่ต่างกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ควรจะได้

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories