×

ราคาไข่เป็ดพุ่ง เกษตรกรเผย ต้นทุนเลี้ยงสูงตั้งแต่ปลายปี 2563 โรคระบาดก็มาเช่นเดียวกับหมู

โดย THE STANDARD TEAM
11.01.2022
  • LOADING...
ไข่เป็ด

วันนี้ (11 มกราคม) สุธา อรไชย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยกับ THE STANDARD ว่า ต้นทุนการเลี้ยงเป็ดไข่มีราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา จากต้นทุนไข่เป็ด 2.70 บาทต่อฟอง ขึ้นไปเป็น 3-3.10 บาทต่อฟอง เนื่องจากราคาอาหารสัตว์แพงขึ้น ทั้งแหล่งโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง กากทานตะวัน และแหล่งพลังงาน เช่น ปลายข้าว รำละเอียด และหากเกษตรกรรายใดเป็นหนี้เงินกู้ก็จะมีต้นทุนสูงถึง 3.30 บาท เพราะมีภาระดอกเบี้ยรวมเข้าไปด้วย ขณะที่ราคาขายตามประกาศของสหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไข่สุพรรณบุรีที่ประกาศ 2.90 บาท ซึ่งการซื้อขายจะอยู่ที่ 2.80 บาท เนื่องจากพ่อค้าที่มารับซื้อจะมีค่าการจัดการ 0.10 บาท การขายตามราคาประกาศจึงเป็นราคาที่ฟาร์มขาดทุน  

 

สุธากล่าวด้วยว่า ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ก็ประสบปัญหาโรคระบาดเช่นเดียวกับหมู ส่งผลให้เป็ดไข่ที่เลี้ยงจำนวนลดลง ราคาไข่เป็ดขยับขึ้นเป็น 3.80 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 3.40 บาท และไม่ใช่เกษตรกรทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การช่วยฝังกลบ โดยเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐก็คือเกษตรกรรายย่อย 

 

นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ทำให้จำนวนเป็ดลดลงด้วยเช่นกัน  

 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะประสบปัญหากลไกการตลาด ที่เกษตรกรไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้ ต้องอิงกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไขสุพรรณบุรี ซึ่งผู้ซื้อรายใหญ่บางรายอาจจะซื้อจากสหกรณ์เพียง 10 % เพื่ออิงราคา แล้วไปกดราคาเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงทั่วไป 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising