×

ดีเอสไอลงพื้นที่ยะลา ตรวจสอบโรงโม่หิน 6 แห่ง ดูพื้นที่ภาพเขียนสีโบราณเขายะลา

โดย THE STANDARD TEAM
05.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (5 สิงหาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำโดย พิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, วิชาญ ร่วมรักษ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค, ชยพล สายทวี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้, พ.ต.ท. อัครวัฒน์ อ่อนแก้วทวีศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนแผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปพ.จชต.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ปกครองอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการโรงโม่หิน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศิลาอุตสาหกรรม 2. ธนบดีศิลา 3. ศิลาเขาแดง 2563 4. เจริญทิพย์ 5. สามแยกโรงโม่ 6. อับดุลลาเต๊ะ ยากัส 

 

โดยมีผู้ประกอบกิจการเหมืองหิน ร่วมเป็นสักขีพยานและให้ข้อมูลในการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย 

 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ได้เป็นไปตามคดีสืบสวนที่ 142/2563 กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลาในพื้นที่ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สืบเนื่องจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอนุมัติให้ ศปพ.จชต. สืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลาในพื้นที่ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อม ต่อมา ศปพ.จชต. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน และขอออกเลขสืบสวนในระบบบริหารคดี เป็นเลขสืบสวนที่ 142/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

ส่วนประเด็นการดำเนินการ คณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนไปตามแนวทางและประเด็นที่กำหนด ได้แก่ ประเด็นความผิดตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 ประกอบด้วยประเด็นการทำเหมือง หลังจากประทานบัตรหมดอายุหรือไม่ มีการทำเหมืองนอกเขตพื้นที่เหมืองที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดไว้ตามแผนผังท้ายประทานบัตรหรือไม่ ขั้นตอนในการออกประทานบัตรชอบหรือไม่ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ การครอบครองแร่ การแต่งแร่ การขนแร่ มีการขออนุญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ มีการชำระค่าภาคหลวงถูกต้องหรือไม่ และประเด็นความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการได้เข้าทำการตรวจที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นโรงโม่หินทั้งหมด พร้อมกับสอบปากคำ สอบถามข้อมูลการประกอบกิจการเบื้องต้นจากผู้ประกอบการ และได้ทำการตรวจวัดพิกัดพื้นที่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเปรียบเปรียบในการประกอบกิจการเหมืองหิน

 

นอกจากนี้ยังเข้าสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา ซึ่งมีชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณประกอบการเหมืองหิน พบว่าเทือกเขายะลามีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่โดยรอบ ภูเขาดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูน มีร่องรอยของการระเบิดหินภูเขาเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎรในพื้นที่ทั้งในด้านทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย รวมถึงการใช้ชีวิตโดยปกติสุข ประกอบกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขายะลาได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อันเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดยะลา

 

โดยที่ผ่านมา ผลจากการระเบิดหินทำให้ภาพเขียนสีขาวยะลาบางส่วนได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ประกอบการเหมืองหินดังกล่าวเข้าข่ายประกอบกิจการเหมืองหินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกแผ้วถางป่า ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย รวมถึงเป็นการทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติซึ่งควรหวงแหน อันเป็นความผิดต่อหลายบทกฎหมาย และมีลักษณะเป็นคดีพิเศษตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก)- (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของจุดที่เป็นภาพเขียนสีโบราณ ฝั่งทางทิศตะวันตกของเขายะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบร่องรอยภาพเขียนสี พร้อมกับถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ตรวจวัดพิกัดของพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบเป็นพยานหลักฐานอีกครั้ง

 

จากการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบตามหมายคดีในครั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนจะได้สรุปพยานหลักฐานทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวน เพื่อพิจารณาเสนอเป็นคดีพิเศษ ทำการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories