×

คลังเร่งผู้สละสิทธิ์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ กว่าหมื่นคน คืนเงินมาตรการเยียวยา 5 พันบาท

08.07.2020
  • LOADING...

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 มีผู้สละสิทธิ์ 10,121 ราย มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจึงออกหนังสือแจ้งกลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนี้ และคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 ราย 

 

ดังนั้นเพื่อให้การสละสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท คืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ

 

“ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งมีหลายขั้นตอน และจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย” ลวรณกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising