×

แพทย์ 604 รายลงชื่อขอรัฐเร่งจัดหาวัคซีน mRNA ให้ประชาชนทุกคน พร้อมเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีน

โดย THE STANDARD TEAM
20.07.2021
  • LOADING...
covid vaccine

วันนี้ (20 กรกฎาคม) แพทย์จำนวน 604 ราย นำโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่มีประสิทธิภาพสูง ระบุว่า

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดของประเทศไทยในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิดแล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลตา ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นับเป็นการดำเนินนโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูล จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิดนั้นเป็นไปด้วยความสับสน ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซ้ำแล้วการดำเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

 

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ (604 รายชื่อ) ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA Vaccine, Protein Subunit Vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิดได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน

 

โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า การดำเนินการทั้งหมดได้ทำอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising