×

กรมอนามัย แนะสงกรานต์ปีนี้ ขอพร อวยพรออนไลน์ แทนการกลับต่างจังหวัด ป้องกันผู้สูงอายุติดโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
10.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (10 เมษายน) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขอยากให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่ทุกคนปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดโควิด-19 ได้ง่าย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ส่วนใหญ่จะติดเชื้อมาจากบุตรหลานวัยทำงานที่มีอัตราการป่วยสูง 

 

ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้ สธ. จึงขอแนะนำให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันด้วยการกราบไหว้ขอพร โดยเว้นระยะห่างบุคคล 1-2 เมตร ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส่วนบุตรหลานทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ไกล บอกรักและขอพรพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ แทนการเดินทางกลับบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุได้ สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน ควรได้รับการดูแลและป้องกันเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมให้ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ห้องสุขา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่เป็นหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเสมหะ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ลดหวาน มัน เค็ม ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ดูแลสุขภาพจิตใจ และงดการออกจากบ้าน 

 

หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social Distancing) อย่างน้อย 2 เมตร และเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์, LINE เป็นต้น

 

  1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างและมีโรคประจำตัว ให้ดูแลตัวเอง ปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกัน และจัดเตรียมยารักษาโรคประจำตัวไว้ให้เพียงพออย่างน้อย 3 เดือน หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์  

 

หากต้องไปพบแพทย์รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พัก ต้องล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย สระผมทันที ส่วนผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรสวมหน้ากากและล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะไปสัมผัสตัวผู้สูงอายุ และต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่ควรเดินทางออกไปนอกบ้านหรือไปในสถานที่ที่มีคนแออัดโดยไม่จำเป็น

 

นอกจากนี้อธิบดีกรมอนามัยกล่าวเสริมว่า ในปีนี้ช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นครั้งแรกที่ต้องขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประชาชนที่ทำงานนอกพื้นที่ปีนี้ต้องงดการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ส่งความรัก ความหวังดี และคำอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยผ่านวิดีโอคอลหากัน คุยกันผ่านออนไลน์แทน 

 

หากเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันปกติอยู่แล้ว การกราบขอพรผู้ใหญ่ในบ้านยังทำได้ โดยเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร ให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยตลอด เว้นการรดน้ำดำหัวไปก่อนในปีนี้ ส่วนการสรงน้ำพระพุทธรูปในบ้านทำได้ แต่ก่อนเตรียมน้ำ รดน้ำ ต้องล้างมือให้สะอาด และผลัดกันไปรดทีละคน ไม่รวมกัน ส่วนของขวัญรับขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงอายุปีนี้ แนะนำซื้อเป็นชุดของขวัญสุขภาพผ่านออนไลน์ได้ โดยกรมอนามัยได้ร่วมกับหลายสถานประกอบการออนไลน์พร้อมส่งถึงบ้านได้ทันที เข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมอมามัย

 

“แม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำให้เราตัวห่างกัน แต่ใจเรายังใกล้กันได้ด้วยเทคโนโลยี ฉะนั้นหากเราทุกคนช่วยกันอดทนวันนี้ รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดการแพร่เชื้อ ก็เชื่อได้ว่าสถานการณ์โรคจะดีขึ้น และเราจะกลับมาใกล้ชิดกันได้เช่นเดิม” พญ.พรรณพิมล กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories