×

ชินวรณ์บอกประชาธิปัตย์มี ปชต. สูง แต่ขอทุกคนระวังการแสดงความเห็นหากข้อมูลไม่ชัดในฐานะร่วมรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 มีนาคม) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงข่าวที่พรรคถึงการที่วันนี้มีการเชิญ ส.ส. ของพรรค ทั้งที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญในสภามาปรึกษาหารือที่พรรคว่าได้มีการนัดหมาย ส.ส. บางส่วนมาพูดคุยในช่วงปิดสมัยประชุมสภา เพราะนอกจาก ส.ส. จะทำหน้าที่แต่ละกรรมาธิการแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ในการเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน ประกอบกับเมื่อมีสถานการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 หรือสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นแล้ว จึงได้มีการหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาหารือ ประกอบกับเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นของเพื่อน ส.ส. ต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

 

ชินวรณ์กล่าวว่า ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ควรผนึกกำลังทำหน้าที่ในฐานะที่เป็น ส.ส. ให้สมบูรณ์ กล่าวคือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามกับผู้บริหารพรรคหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบตามนโยบาย จึงได้มอบหมายให้ตนนำความปรารถนาดีไปแจ้งให้ผู้บริหารและรัฐมนตรีของพรรคให้ทราบต่อประเด็นที่ได้หารือกันดังกล่าว โดยประเด็นหลักที่หารือในวันนี้คือเรื่องความห่วงใยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้หารือถึงประเด็นที่มีข่าวว่ามีเพื่อน ส.ส. กลุ่มหนึ่งเห็นว่าควรมีการหารือประเด็นที่มีการพูดถึงในทางการเมือง ซึ่งทำให้เสมือนว่าพรรคขาดเอกภาพ และการนำเอาประเด็นที่หารือภายในพรรคออกไปแถลงข่าวข้างนอกอาจเป็นประเด็นที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามมติพรรคอีกด้วย

 

ดังนั้นตนในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลจึงให้ ส.ส. ได้ปรึกษาหารือพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง และมีความเห็นร่วมกันต่อประเด็นดังกล่าวว่าควรนำไปให้ผู้บริหารพรรคดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการร่วมรัฐบาลนั้นถือได้ว่าเป็นมติของพรรค และ ส.ส. ทุกคนก็เห็นว่าขอให้เพื่อนสมาชิก ส.ส. ได้แสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของมติพรรคดังกล่าว เพราะหากมีการเสนอความคิดเห็นส่วนตัวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการประสานงานกับพรรคที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่

 

ชินวรณ์กล่าวว่าตนในฐานะที่เป็นตัวแทนวิปพรรคประชาธิปัตย์จึงต้องรับภาระในส่วนที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้โดยตรง และอาสาว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกันก็จะได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารพรรค เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในสถานการณ์เช่นนี้ พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคหลักในการร่วมรัฐบาลควรร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน 

 

ชินวรณ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับในเรื่องที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอในบางส่วนที่เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวกับการเมืองต่างๆ นั้น ถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่มีประชาธิปไตยสูงและเป็นสถาบันทางการเมือง ที่ประชุมในวันนี้มีความเห็นตรงกันว่าหากมีส่วนใดที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็ขอให้ ส.ส. ทุกคนระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิในการอภิปรายหรือแสดงความเห็น เพราะทุกคนอยู่ในฐานะที่เป็น ส.ส. อยู่แล้ว

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising