×

เป็นหนี้ฟังทางนี้! คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ใหม่แล้ว ขีดเส้นใหม่ 1 เมษายน 2561 ถูกฟ้องแล้วก็สมัครได้

23.04.2018
  • LOADING...

หลังจากที่คลินิกแก้หนี้ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องเรื่องหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้น้อย ล่าสุดปรับเงื่อนไขใหม่ให้ครอบคลุมมากขึ้น เชื่อคนแห่สมัครเพิ่มกว่า 5 หมื่นราย

 

ฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ร่วมกันจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง โดยมี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นหน่วยงานกลางแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 594 ราย ภาระหนี้รวมเกือบ 130 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจัดอบรมความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายด้วย

 

โครงการนี้เป็นการแก้ปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้จากการบริโภค เกณฑ์เดิมต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ค้างหนี้ 3 เดือนขึ้นไปก่อน 1 พฤษภาคม 2560 ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี ยอดหนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยคลินิกแก้หนี้คิดดอกเบี้ยอัตราผ่อนปรนที่ 4-7% ต่อปี ซึ่งช่วยลดภาระจากหนี้บัตรเครดิตที่คิดดอกเบี้ย 18% ต่อปี และสินเชื่อส่วนบุคคลที่คิดดอกเบี้ย 28% ต่อปี

 

ที่ผ่านมาพบว่ายังมีลูกหนี้บางส่วนที่ติดขัดเรื่องคุณสมบัติบางประการทำให้เสียโอกาสเข้าร่วมโครงการ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้ปรับคุณสมบัติจากเดิมที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำ หรือมนุษย์เงินเดือน มาเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้ยืดหยุ่นขึ้น และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีและกลุ่มที่ถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาล ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นการปรับเกณฑ์ครั้งสำคัญ โดยเฉพาะเงื่อนเวลาในการพิจารณาหนี้ค้างที่ขยายมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 หมื่นราย

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โทรศัพท์ 0 2610 2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

 

อ้างอิง:

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • คลินิกแก้หนี้
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising