×

ศบค. เผยไทยเตรียมพร้อมยาและเวชภัณฑ์ รองรับโควิด-19 ระบาดรอบ 2 ย้ำจำกัดคนไทย-ต่างชาติ 11 กลุ่ม เดินทางเข้าประเทศ

01.07.2020
 • LOADING...

วันนี้ (1 กรกฎาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชี้แจงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นหลักแสนต่อวันว่า ไทยต้องเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดในรอบ 2 โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการหยิบยกขึ้นพูดมาในที่ประชุม ศบค. ทั้งการเตรียมความพร้อมของเตียงผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงแรมที่จัดทำเป็นสถานที่พักของผู้ป่วย 568 เตียง ในเขตสุขภาพที่ 1-12 ทั่วประเทศยกเว้น กทม. 

 

ส่วนความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ หน้ากาก N95 มี 1,127,970 ชิ้น, ชุด PPE  511,578 ชุด, เครื่องช่วยหายใจ 11,096 เครื่อง และความพร้อมด้านยา Favipiravir จำนวน 319,994 เม็ด ใช้ได้ประมาณ 4,571 คน

 

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงกรณีที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) กล่าวถึงกลุ่มผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้แบ่งกลุ่มคนออกมาเป็น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. ผู้มีสัญชาติไทย 
 2. ผู้มีเหตุยกเว้น  
 3. บุคคลในคณะทูต 
 4. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น 
 5. ผู้ควบคุมยานพาหนะ 
 6. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส 
 7. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงาน 
 9. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศ 
 10. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศ
 11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ 

 

ซึ่งทั้ง 11 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่เดินทางไปมาทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ โดย ศบค. ได้หารือกันอย่างละเอียด เพื่อติดตามทุกคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย  เพื่อรักษาสถานภาพการเป็น 0 ภายในประเทศให้ได้นานที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทย 60 ล้านคนในประเทศ 

 

ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ยังอธิบายถึงมาตรการเฝ้าระวังของการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคำสั่งของศูนย์ราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 5 ที่ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 

 

โดยแนะนำให้อ่านมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ โดยเฉพาะมาตรการเสริม และจะมีการเข้าไปตรวจโดย ศปก. ศปม. ฝ่ายมั่นคง ฝ่ายพื้นที่ท้องถิ่น โดยผู้ที่ทำการตรวจสอบจะต้องมีแอปพลิเคชัน ‘ผู้พิทักษ์ไทยชนะ’ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง และจะมีมาตรการควบคุมกำกับ ทั้งชุดตรวจและกิจการ ขอให้ทุกๆ ท่านมั่นใจและให้ความร่วมมือในระบบนี้ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising