×

เทรนด์ Plant-based กำลังมา CPF จะพลาดได้อย่างไร! รุกเข้าซื้อ บริษัท Well Well ในโปแลนด์

01.10.2021
  • LOADING...
CPF

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้เข้าซื้อ Well Well Invest S.A. (Well Well) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชในประเทศโปแลนด์ โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ CPF และภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว Well Well จะมีสถานะเป็นการร่วมค้าของ CPF

 

อนึ่ง ขนาดรายการสูงสุดจากการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็น 0.02% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของ CPF และบริษัทย่อย (กลุ่ม CPF) ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และหากนำไปรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่ม CPF ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2564) ที่คำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าว เท่ากับ 6.10% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของกลุ่ม CPF ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising