×

‘เครือซีพี’ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Ethisphere สถาบันประเมินมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ

16.03.2022
  • LOADING...
เครือซีพี

Ethisphere สถาบันด้านการวัดและประเมินมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศผลการพิจารณา ‘บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565’ (The 2022 World’s Most Ethical Companies) ซึ่งในปีนี้พบว่ามีบริษัทชั้นนำจาก 22 ประเทศทั่วโลกผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 135 บริษัท  

 

โดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ เครือซีพี จากประเทศไทย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อยู่ในหมวดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในปีนี้มีบริษัทชั้นนำระดับโลกรวม 7 รายได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย Kellogg’s, PepsiCo, illycaffè S.p.A., Grupo Bimbo, Archer-Daniels-Midland Company และ Brown-Forman 

 

ทิมโมธี เออร์บลิช (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัททั่วโลกที่จะก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวและดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน 

 

“โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565 ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับสังคมในทุกมิติ”

 

ด้าน ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี กล่าวว่า เครือยังคงขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกใน The 2022 World’s Most Ethical Companies สถาบัน Ethisphere พิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสมใน 5 ด้านสำคัญคือ 1. ด้านกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ 3. ด้านการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม 4. ด้านการปกป้องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม  และ 5. ด้านภาวะผู้นำและการรักษาชื่อเสียงขององค์กร ปัจจุบันมีองค์กรชั้นนำระดับโลกเป็นเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 300 บริษัท อาทิ H&M, Microsoft, Kohl’s, L’Oreal และ Sony เป็นต้น 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising