×

เครือ CP ยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม

25.05.2021
  • LOADING...
CP วัคซีน Sinovac

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวสารสับสนเกี่ยวกับวัคซีน Sinovac ทางโลกออนไลน์ โดยระบุว่า 1. CP ถือหุ้นซิโนแวค 15% และ 2. CP อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาลนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

 

  • การจัดซื้อวัคซีน Sinovac เป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CP ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

  • เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทซิโนแวค 15% ตามที่เป็นข่าว โดย

 

    • ข้อเท็จจริง ผู้ลงทุน คือ Sino Biopharmaceutical ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัท Sino Biopharmaceutical นี้เท่านั้น
    • ข้อเท็จจริง ผู้ขายหุ้นคือ Sinovac Life Sciences เป็นบริษัทลูกของบริษัทซิโนแวค ต้องการระดมทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตวัคซีน Sinovac
    • ข้อเท็จจริง Sino Biopharmaceutical เข้าไปถือหุ้นใน Sinovac Life Sciences จำนวน 515 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 15.03% ถือเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเอง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีหุ้นใดๆ และไม่ได้มีสิทธิการเป็นเจ้าของในบริษัท Sinovac Life Sciences ใดๆ ทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยใน Sino Biopharmaceutical ที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่มีสิทธิในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ในบริษัทซิโนแวค 

 

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการสั่งซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาลเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่เกิดการบิดเบือนในสื่อออนไลน์แต่อย่างใด” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์

 

ขณะเดียวกัน CP ยังระบุด้วยว่า หากพบว่ายังมีการเจตนานำข้อมูลไปบิดเบือนและ สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 


พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising