Menu
221699

ซีพี ออลล์ เปลี่ยนเกมบริหารคน ใช้หลัก Our Way ประเมินพนักงาน ย้ำ จะใช้ KPI หรือ OKR ผู้บริหารต้องเข้าใจก่อน

13.03.2019
  • LOADING...
  • Loading...

ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลกับสำนักข่าว THE STANDARD โดยเผยว่า ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นมีจำนวนถึง 1.2 หมื่นสาขาทั่วประเทศไทย รองรับลูกค้า 12-15 ล้านคนต่อวัน ดำเนินการภายใต้กำลังคนราว 1.6-1.7 แสนคน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลประมาณ 400 คน ดูแลและจัดการคนทั้งบริษัท ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ CP ALL จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ทุกอุตสาหกรรมกำลังได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจค้าปลีก

 

ปัจจุบัน CP ALL มีพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียลถึง 90% อีก 10% จะเป็นพนักงานยุคเจนเอ็กซ์และเบบี้บูม การนำระบบที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทันใจมาใช้งาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยี (Digital Savvy) อยู่แล้ว ที่ผ่านมาเริ่มนำระบบ SAP Success Factor โดย SAP มาใช้งานได้ 2 ไตรมาสแล้ว โดยเริ่มจากส่วนของการประเมินผลงานก่อน และจำกัดวงเฉพาะกลุ่ม Top 1,000 ขององค์กร หรือกลุ่มผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานระดับบน 1,000 คนแรก และจะขยายไปถึงกลุ่ม 10,000 คนแรก หรือ Top 10,000 ภายในปี 2020 นี้

 

 

สำหรับการประเมินผลงานของพนักงาน CP ALL จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การประเมินตามผลงานจากความสำเร็จของงานหรือ KPI (Key Performance Index) ซึ่งเป็นคะแนนส่วนใหญ่ ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงาน (Competency) และส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นคือ การประเมินตามหลัก ‘Our Way’ ของ CP ALL ซึ่งประกอบด้วยความไว้ใจ เชื่อถือ การฝึกสอนคนในทีม การทำงานแบบ Smart นวัตกรรม และความเป็นจิตสาธารณะ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะเพิ่มน้ำหนักส่วนของ Our Way มากกว่าระดับรองลงมา เนื่องจากเน้นทำงานด้านบริหารคนมากกว่าการลงมือทำแบบฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

ดร.หลุยส์ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการว่า ไม่ว่าระบบการประเมินพนักงานจะเป็น KPI หรือ OKR (Object & Key Result) ที่กำลังนิยมใช้กันในขณะนี้ ผู้บริหารต้องทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการประเมิน วัดผล และความชัดเจนของเครื่องมือและสิ่งที่องค์กรต้องการจะวัดผลก่อน สิ่งที่สำคัญคือ การประเมินผลนั้นเป็นไปเพื่อเป้าประสงค์ของธุรกิจ (Business Goal) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร (Business Strategy) หรือไม่ ส่วนแนวคิดเรื่องการปรับองค์กรให้ Agile นั้น สำหรับ CP ALL ไม่สามารถทำได้หมดทั้งองค์กร ระบบงานบางส่วน เช่น ระบบสาขา ยังจำเป็นต้องใช้การบริหารงานตามแผนและกรอบที่วางไว้ (Waterfall Process) อยู่

 

ขณะที่ เวเรนา เซียว กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอินโดไชน่า SAP (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลแนวโน้มของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้ ผู้บริหารต้องปรับมุมมองที่มีต่อกลุ่มคนเจนวายซึ่งกำลังจะกลายเป็น 50% ของแรงงานทั่วโลก ซึ่งคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับสมดุลของชีวิต กับการทำงานมากกว่าคนวัยเจนเอ็กซ์และเบบี้บูมที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประสบการณ์ของคนในองค์กร (Employee Experience) ซึ่งมีงานวิจัย โดย SAP พบว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานจะส่งผลให้องค์กรสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นถึง 21% และระบบบริหารจัดการคนรูปแบบใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเรียนรู้และช่วยปรับปรุงการทำงานจะจำเป็นมากยิ่งขึ้น

 

ทาง SAP กำลังทำตลาดโซลูชัน SAP SuccessFactors สำหรับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่บริษัทที่มีพนักงาน 100 คน จนถึงองค์กรขนาดใหญ่แบบ CP ALL ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้ว 31 รายในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ระบบงานด้านการประเมินผลงานเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาระบบสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ระบบการอบรม รวมทั้งระบบการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR