×

โควิดลดระดับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 1 ต.ค. นี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2022
  • LOADING...
โควิด

วันนี้ (29 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐเป็นอย่างดี จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศลดระดับโรคโควิด จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (Post-Pandemic) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอให้ประชาชนทุกคนยังต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโควิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย สามารถดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมได้ตามปกติ 

 

โดยกรณีผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น ขณะที่ประชาชนทั่วไปแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัดหรือพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ / เด็กเล็ก เป็นต้น รวมไปถึงการขนส่งสาธารณะที่มีคนหนาแน่น เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยตามความจำเป็น สำหรับในส่วนของหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ให้คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ โดยหากมีพนักงานป่วยจำนวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันได้ทันต่อสถานการณ์และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

 

“นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข DMHT และการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ในส่วนประชาชนที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก็ขอความร่วมมือให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากการติดโควิดได้ ซึ่งจะทำให้เราอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย และเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ตลอดจนเพื่อรองรับการเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย” อนุชากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising