×

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดบริการใหม่ ‘โอนปุ๊บ รับปั๊บ’ รับเงินสดได้เลยโดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร ผ่านร้าน 7-Eleven 12,500 สาขา ตลอด 24 ชม.

20.08.2021
  • LOADING...
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้เปิดบริการใหม่ ‘โอนปุ๊บ รับปั๊บ’ ซึ่งเป็นบริการโอน-รับเงินสดภายในประเทศ โดยไม่ต้องใช้บัญชีธนาคารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งสามารถรับเงินได้ทันทีที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขากว่า 12,500 แห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริการใหม่นี้ตั้งเป้าเจาะกลุ่มผู้ไม่มีบัญชีธนาคาร ผู้ที่ไม่สะดวกใช้บัญชีธนาคาร กลุ่มชาวต่างชาติ รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย 

 

นอกจากนี้ยัง “ถือเป็นการต่อยอดจากให้บริการ Banking Agent ตัวแทนรับฝาก-ถอนเงินสด” วีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าว ซึ่งบริการ ‘โอนปุ๊บ รับปั๊บ’ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 

อ้างอิงรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรเพียง 18% ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

 

โดยจากรายงานของธนาคารโลกปี 2560 พบว่าประชากรกว่า 31% หรือกว่า 1.7 พันล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีบัญชีธนาคาร และในกลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารสูงถึง 345 ล้านคน หรือ 53% ของจํานวนประชากรของอาเซียนทั้งหมด

 

ในจํานวนนี้เป็นประชาชนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า 50% หรือมากถึง 172 ล้านคน โดยมีเหตุผลสําคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงทําให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือบริการทางการเงินที่จําเป็นได้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising