×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (24 กันยายน 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2021
  • LOADING...
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย

วันนี้ (24 กันยายน) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 626,896 โดส แบ่งเป็น

  • เข็มที่ 1 จำนวน 256,541 ราย
  • เข็มที่ 2 จำนวน 369,868 ราย
  • เข็มที่ 3 จำนวน 487 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 47,296,431 โดส แบ่งเป็น

  • เข็มที่ 1 จำนวน 29,998,440 ราย
  • เข็มที่ 2 จำนวน 16,673,867 ราย
  • เข็มที่ 3 จำนวน 624,124 ราย

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี 2564 ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน 

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising