×

ชมคลิป พิษโควิด-19 ระบาดหนัก คนบริจาคโลหิตลด สภากาชาดขอคนไทยช่วยกัน

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2020
  • LOADING...

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลดลงเป็นอย่างมาก กระทั่งเลือดสำรองไม่เพียงพอจนเข้าสู่ภาวะขาดแคลน

 

THE STANDARD พูดคุยกับ ภาวิณี คุปตวินทุ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้คำตอบเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการบริจาคและความปลอดภัยของโลหิตที่ได้รับบริจาค

 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีผู้สนใจบริจาคโลหิตตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ศูนย์บริการโลหิตฯ พร้อมไปออกหน่วยบริการถึงที่ โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการ Social Distancing ในการจัดการ

 

ซึ่งสามารถติดต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ หรือให้หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตถึงที่ ติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2255 4567, 0 2256 4300

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising