×

เปิดที่มาข้อเสนอลดเวลากักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน

29.10.2020
  • LOADING...
เปิดที่มาข้อเสนอลดเวลากักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน
  1. ระยะเวลาการกักกันตัว (Quarantine) ขึ้นกับระยะฟักตัว ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับเชื้อจนถึงวันที่แสดงอาการ โดยปกติจะยึดระยะฟักตัวที่นานที่สุด สำหรับโควิด-19 คือ 14 วัน

 

  1. แต่ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่ 75% จะแสดงอาการภายใน 7 วัน และผู้ป่วยเกือบทั้งหมด 95% จะแสดงอาการภายใน 10 วัน เท่ากับว่าจะเหลือผู้ป่วยอีก 5% ที่ยังอาจตรวจไม่พบเชื้อ

 

  1. ถ้าสามารถจัดการผู้เดินทางตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง แบ่งเป็นระดับต่ำ-ปานกลาง-สูง-สูงมาก จะสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และลดระยะเวลากักตัวได้

 

  1. เนื่องจาก ‘ผู้เดินทาง’ ไม่ใช่ ‘ผู้ติดเชื้อ’ ทุกคน ถ้าความชุกของโรคในประเทศต้นทางต่ำ เช่น ผู้ป่วย 1 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน ก็จะมี ‘โอกาสตรวจไม่พบผู้ป่วย’ 5% x 1 = 0.05 ราย ต่อผู้เดินทางเข้าประเทศ 1 แสนคน (5 รายใน 10 ล้านคน) 

 

ถ้าความเสี่ยงของประเทศต้นทางสูง เช่น 100 รายต่อประชากร 1 แสนคน ก็จะมีโอกาสตรวจไม่พบผู้ป่วย 5% x 100 = 5 ราย ต่อผู้เดินทางจากประเทศนั้นๆ 1 แสนคน

 

  1. จำนวนผู้ป่วยเท่านี้มากหรือน้อย ต้องเทียบกับความพร้อมของระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (ความคิดเห็น)

 

  1. นอกจากนี้หากมีมาตรการเสริมในช่วง 4 วันที่ลดลงไป เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับประชาชน ก็น่าจะทำให้นโยบายมีความเป็นไปได้มากขึ้น (ความคิดเห็น

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising