×

รู้หรือไม่? #COVID19 คือแฮชแท็กไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่อย่างเป็นทางการ

12.02.2020
  • LOADING...

หลังจากเมื่อเช้าที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศกำหนดให้ ‘COVID-19’ คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการตีตราคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และกำหนดแฮชแท็กทางโซเชียลอย่างเป็นทางการว่า #COVID19 ฉะนั้นหลังจากนี้ หากคุณอยากโพสต์เรื่องราวของไวรัสตัวนี้ หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 อย่าลืมใส่แฮชแท็ก #COVID19 ซึ่งเป็นแฮชแท็กสากลที่ใช้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโรคนี้จากทั่วโลก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories