×

เปิดมติศาล รธน. 8 ต่อ 1 คดีหุ้น ITV เสียงข้างมากให้ ‘พิธา’ ไปต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
24.01.2024
  • LOADING...
คดีหุ้น ITV

วันนี้ (24 มกราคม) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล จากกรณีการถือครองหุ้นสื่อบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่ขาดคุณสมบัติ และไม่ต้องพ้นจากตำแหน่ง สส.

 

โดยผลการลงมตินั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ การถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ของพิธาจึงมิใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามทำให้ไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็น สส. ตามมาตรา 98 (3) จึงไม่ขาดคุณสมบัติ ไม่ทำให้ความเป็น สส. สิ้นสุดลง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising