×

เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ตามเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูป คำนูณเผย อยากให้ผ่านวาระ 3 สมัยประชุมหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2021
  • LOADING...
Kamnoon Sidhisamarn

วันนี้ (21 กันยายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ. จะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ณ อาคารรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในมาตราต่างๆ ที่ค้างไว้ โดยร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เป็นร่างกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจและเป็นที่เรียกร้องจากประชาชนมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นจึงเชื่อว่าช่วงเวลาในการปิดสมัยประชุม 1 เดือนนับจากนี้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะสามารถลุล่วงไปได้ และส่วนตัวมองว่าในชั้นกรรมาธิการวิสามัญจะสามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จ และนำเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้ต่อไป

 

ทั้งนี้ ส่วนตัวมีความสนใจในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 ประเด็นใหญ่ คือ 

 

  1. เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจต้องมีความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถขจัดการวิ่งเต้นหรือการซื้อขายตำแหน่งต่างๆ ตามเสียงร่ำลือที่ผ่านมาให้ได้ โดยเน้นการสร้างระบบที่รัดกุม เปิดเผย และโปร่งใส ยึดการประสานหลักอาวุโสและหลักความสามารถไปพร้อมกัน 

 

  1. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนายตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มอิสระให้กับตำรวจสายงานสืบสวนและสอบสวน ตามร่างเดิมของ มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ต้องการให้สายงานสืบสวนสอบสวนมีผู้บังคับบัญชาเป็นของตนเอง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสายงานปกติเฉพาะเรื่องการทำสำนวนคดี ขณะเดียวกันการเติบโตในสายงานสืบสวนสอบสวนจะต้องมีช่องทางการเติบโตในอาชีพเป็นของตนเอง ให้เหมาะสมกับเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเป็นอิสระในการทำสำนวนคดีด้วย

 

อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วมองว่า ในชั้นการพิจารณาของ กมธ. ไม่จำเป็นที่จะต้องอภิปรายอย่างยืดเยื้อ ในการพิจารณาก็ให้ร่วมลงมติกันไป กมธ. ประกอบไปด้วยเสียงข้างมาก เสียงข้างน้อย และผู้แปรญัตติ สิ่งเหล่านี้ควรที่จะเร่งบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว ซึ่งผลการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ให้ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลและการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งหากเป็นเช่นนี้คาดว่าในสมัยประชุมหน้า ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติจะสามารถพิจารณาในวาระที่ 3 ได้แล้วเสร็จ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising