×

พิจารณาร่างแก้ไข รธน. วาระที่ 2 สัปดาห์นี้ เปิดให้อภิปรายเต็มที่ คาดเปิดวิสามัญถกวาระ 3 ต่อ

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2021
  • LOADING...
พิจารณาร่างแก้ไข รธน. วาระที่ 2 สัปดาห์นี้ เปิดให้อภิปรายเต็มที่ คาดเปิดวิสามัญถกวาระ 3 ต่อ

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมาปฏิเสธหลังปรากฏมีการกดโหวต ‘ไม่ลงคะแนน’ ให้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการไว้วางใจนั้น เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องลงคะแนน

 

ชวนกล่าวว่า เบื้องต้นได้ทราบจากข่าวแล้ว โดยจะให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ เนื่องจากสิ้นสุดการลงคะแนน และมีการแจ้งต่อที่ประชุมไว้ก่อนแล้ว แต่สามารถบันทึกไว้ในการประชุมได้ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของความผิดพลาดดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีสมาชิกขอตรวจสอบคะแนนในกรณีลงคะแนน แต่ไม่ปรากฏคะแนนเสียงของตน ตนจึงกำชับสมาชิกทุกคนก่อนลงคะแนนทุกครั้งว่าเกิดปัญหาใดหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวอาจเกิดจากการไม่ได้แสดงตน หรือเมื่อแสดงตนแล้ว ก่อนลงมติต้องกดแสดงตนอีกครั้งหนึ่ง

 

สำหรับการประชุมร่วมของรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ชวนกล่าวว่า จะมีการนำร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ซึ่งค้างจากการประชุมครั้งก่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่ 2 ตลอดทั้งสองวัน โดยไม่มีการกำหนดกรอบเวลาในการอภิปราย สามารถประชุมได้จนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จทั้งหมด เพื่อให้สามารถเปิดสมัยการประชุมวิสามัญพิจารณาในวาระ 3 ได้ 

 

นอกจากนี้ ชวนได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญว่า จะอยู่ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา โดยหากกฎหมายผ่านตามกำหนดจะมีการแจ้งสมาชิกล่วงหน้า ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องเว้นจากวาระ 2 ในเวลา 15 วัน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories