×

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดรอบ 21 เดือน หวั่นสงครามการค้า การเมืองไทยไม่นิ่ง เตรียมรัดเข็มขัดรับความไม่แน่นอน

04.07.2019
  • LOADING...
Confidence Index

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายน ปี 2562 พบว่า ทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคต นอกจากนี้ยังกังวลเรื่องเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า กำลังซื้อในประเทศที่ยังไม่สดใสนัก รวมทั้งปัจจัยภายนอกประเทศจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน                

 

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 63.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวมอยู่ที่ 72.2 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 93.5 ทั้งสามรายการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้พบว่า ดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติที่ระดับ 100 สะท้อนว่า ผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคตมากนัก จึงน่าจะรัดเข็มขัดมากขึ้นอีกในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

 

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 76.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก นอกจากนี้ยังกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า สถานการณ์ทางการเมืองของไทย ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ กระทบกับภาคการบริโภคอย่างชัดเจน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวลงเช่นเดียวกัน มาอยู่ที่ระดับ 87.4 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในอนาคต หากไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติมมากไปกว่าปัจจุบัน

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories