×

ไทย สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ร่วมซ้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบกใน Cobra Gold 2024

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (1 มีนาคม) พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.ร.ต. คริสโตเฟอร์ ดี. สโตน (Christopher D. Stone) ผู้บัญชาการกองเรือโจมตีโพ้นทะเลที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจที่ 76 กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และ พล.ร.ต. โชชุงโฮ (Cho Choong Ho) ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 5 ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึก Cobra Gold 2024 ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

      

สำหรับการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกมีภารกิจหลักเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือและกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก

 

หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้ายึดหัวหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจัดกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

 

โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Somerset และเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆ มาเข้าร่วมการฝึกร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย 

 

ขณะที่กองทัพเรือได้นำเรือหลวงสุรินทร์และเรือหลวงมันใน พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) รถสะเทินน้ำสะเทินบก และเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ 1 (T-337 หรือ Cessna O-2) สำหรับกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีได้นำเรือ ROKS No Jeok Bong (LSTII-689) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้ด้วย

                   

ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึก Cobra Gold 2024 ระบุว่า การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร รวมทั้งแสดงแสนยานุภาพทางทหารในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพพันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ และความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising