×

ปิดฉาก 16 ปีหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อำลาแท่นพิมพ์สู่สนามสื่อดิจิทัลเต็มตัว

โดย THE STANDARD TEAM
31.03.2019
  • LOADING...

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ตีพิมพ์เป็นฉบับสุดท้ายในวันนี้ (31 มี.ค.) โดยมีคำกล่าวอำลาผ่านเว็บไซต์ www.posttoday.com ว่า     

 

“หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มีความจำเป็นจะต้องยุติการตีพิมพ์ชั่วคราวในวันที่ 31 มี.ค. 2562 หลังจากที่ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2546 ซึ่งตลอด 16 ปีที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมไทยในฐานะสื่อมวลชนที่ยึดมั่นในกรอบจรรยาบรรณและวิชาชีพสื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด และได้รับการตอบรับจากท่านผู้อ่านอย่างอบอุ่นตลอด 16 ปีที่ผ่านมา

 

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ยืนหยัดมาได้ถึงวันนี้คือผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย ทั้งท่านสมาชิกซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่เป็นสมาชิกมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ ที่น่าตกใจระคนความปลื้มปริ่มใจคือมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยได้ต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าถึงปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความรักความผูกพันและความเชื่อมั่นที่ท่านผู้อ่านมีให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

“นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายที่ให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในทุกรูปแบบ ทั้งการใช้พื้นที่โฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีตลอดมา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์สามารถขับเคลื่อนมาได้จนถึงวันนี้

 

“ทั้งนี้ กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีความเข้าใจคณะกรรมการบริหารบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ที่พยายามทำทุกวิถีทางด้วยความตั้งใจจริงที่จะทำให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ดำรงอยู่เพื่อรับใช้สังคมไทยต่อไป รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน การยุติการพิมพ์ครั้งนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน

 

“แต่จะบอกว่าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 31 มี.ค. 2562 เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปาก เพราะคณะกรรมการบริหารให้คำมั่นว่า หากเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไป หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ก็จะกลับมาทำหน้าที่รับใช้สังคมอีกครั้ง

 

“อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะยุติการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในวันนี้ แต่โพสต์ทูเดย์จะไม่หยุดทำหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้อุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยทุกท่านสามารถติดตามโพสต์ทูเดย์ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจากนี้ไปจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทุกช่องทางในโลกดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงท่านผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โพสต์ทูเดย์จะไม่ยอมหยุดนิ่ง เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีคุณภาพตลอดไป ไม่ว่าโลกดิจิทัลจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม”

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising