×

สั่งโยกย้าย-แต่งตั้ง 5 เสือ สภ.พลูตาหลวง เซ่นปม Mountain B ไฟไหม้ผับชลบุรี

โดย THE STANDARD TEAM
06.08.2022
 • LOADING...
ไฟไหม้ผับชลบุรี

วันนี้ (5 สิงหาคม) พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้เซ็นคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 313/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 312/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

จากกรณีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 00.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง Mountain B หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังเพลิงไหม้สงบ จากการเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 13 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 4 ราย และมีผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาล

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (3)

 

จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมอบหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

 1. พ.ต.อ. วุฒิพงษ์ สมใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 2. พ.ต.ท. สมศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 3. พ.ต.ท. ต่อวงศ์ ศักดิ์กุลวงศ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 4. พ.ต.ต. สมญา ชูสุขพลเยี่ยม สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 5. พ.ต.ต. ยุทธนา สงกระสันต์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

จากนั้นมีเอกสารคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 314/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 313/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 1. พ.ต.อ. เอกภพ อินทวิวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 2. พ.ต.ท. สมบูรณ์ กลืนกระโทก รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 3. พ.ต.ท. มาโนช เพ็ชรประกอบ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางละมุง รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 4. พ.ต.ท. นัฏฐพล แก้วจันทร์ฉาย สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางละมุง รักษาราชการแทนสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
 5. พ.ต.ท. พลากร ตราชูนิตย์ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี รักษาราชการแทนสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

 

อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising