×

สรรพากร แจงข้อมูลจาก ‘ชิมช้อปใช้’ ไม่เกี่ยวโยงการตรวจสอบภาษี

07.11.2019
  • LOADING...
ชิมช้อปใช้

เมื่อวานนี้ (6 พฤศจิกายน) กรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ ‘ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และเฟส 2’ ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิครบถ้วนแล้วจำนวน 13 ล้านคน และสามารถใช้จ่ายเงินจาก G-Wallet ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com 

 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ให้กรมสรรพากรติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรชี้แจงว่า กรมสรรพากรใช้ระบบในการตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (Risk Based Audit System) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทาง และมีการจำแนกเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง 

 

โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ‘ชิมช้อปใช้’ และมีการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดี และไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า  

 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising