×

ชมคลิป: KRABI ดินแดนแห่งผู้พิทักษ์

โดย THE STANDARD TEAM
15.11.2020
  • LOADING...

กระบี่คือดินแดนที่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และมากด้วยแหล่งท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก แต่ปัญหาของการเป็นเมืองท่องเที่ยวคือ จะต้องทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวไม่ไปกระทบต่อวิถีชุมชนและความสวยงามของธรรมชาติ

และนี่คือเรื่องราวของผู้พิทักษ์กระบี่ ผู้ที่พยายามช่วยกันรักษาสมดุลของการท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะอยากส่งต่อดินแดนที่ล้ำค่าแห่งนี้ให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป

อีก 10 ปีข้างหน้า คุณอยากเห็นกระบี่เป็นแบบไหน

[IN PARTNERSHIP WITH หวงแหนกระบี่]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising