×

ทปอ. อนุโลมตรวจกระดาษคำตอบที่ไม่ฝนเลขชุด จากการสอบ TCAS65 คาดตรวจเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2022
  • LOADING...
สอบ TCAS65

สืบเนื่องจากวานนี้ (25 เมษายน) รุ่งกานต์ ไชยวิเศษ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากผลสอบเป็นศูนย์ ยื่นหนังสือ​ต่อ​ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ช่วยตรวจสอบกรณีนักเรียน​ 983 คน​ คะแนนสอบเป็นศูนย์​ เพราะไม่ได้ฝนชุดข้อสอบ​ในกระดาษคำตอบ​ โดยระบุว่า​เป็นการทำตามคำแนะนำของผู้คุมสอบ

 

ล่าสุด วันนี้ (26 เมษายน) เพจเฟซบุ๊ก mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกประกาศเรื่อง ‘การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65’ พร้อมระบุว่า จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่น จากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้ เนื่องจากไม่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ แม้ว่า ทปอ. ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 

  1. การประกาศเตือนเป็นข้อความและแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ และ Facebook: mytcas.com

 

  1. การระบุในคู่มือผู้เข้าสอบเตือนการฝนชุดแบบทดสอบ

 

  1. การระบุในคำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบในหน้าที่ 2 ของแบบทดสอบว่า ‘4. ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายเลขชุดแบบทดสอบที่ได้รับลงบนกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง’

 

  1. การระบุคำสั่งในกระดาษคำตอบ ‘ให้นักเรียนระบายเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้ถูกต้อง’

 

  1. การแสดงกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบทราบใน Exam Blueprint บนเว็บไซต์ mytcas.com ก่อนการสอบ

 

  1. การให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุด และต้องฝนลงในกระดาษคำตอบด้วย

 

ทั้งนี้ ทปอ. มีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าสอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ จึงอาจมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS จึงมีมติให้อนุโลมนำกระดาษคำตอบที่ลืมฝนเลขชุดแบบทดสอบทั้งหมดมาดำเนินการตรวจให้คะแนนตามเลขชุดแบบทดสอบที่ได้ระบุไว้ บนใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising