×

พลุต้อนรับปี 2022 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ บอกโลกให้รู้ว่าจะปกป้องโลก เคารพความเป็นมนุษย์ และปรับตัวสู้กับวิกฤต

โดย THE STANDARD TEAM
01.01.2022
  • LOADING...
เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ สัญลักษณ์สำคัญของการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ของประเทศไทย โดยปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเคานต์ดาวน์ centralwOrld bangkOk cOuntdOwn 2022 เป็นแบบ 3D Virtual ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2022 การแสดงพลุสุดตระการตา 3 องก์ พร้อม MESSAGE TO THE WORLD ข้อความสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกของเรา บนจอ The PanOramix @CentralwOrld ได้แก่

 

องก์ที่ 1: ‘Power of Positivity’ ร่วมส่งต่อพลังบวกและกำลังใจจากคนไทยไปสู่คนทั่วโลก และไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด หากทุกคนร่วมกันจุดพลังใจ จุดประกายแห่งความคิดบวก ก็จะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างดีที่สุดร่วมกัน 

 

องก์ที่ 2: ‘Harmony of the World’ พลังแห่งการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกใบนี้ของเรา ถึงแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก แต่เราทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมมือร่วมใจกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและมีความหมายยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างกำลังใจให้แก่มวลมนุษยชาติ เพื่อโลกใบนี้ของเรา

 

องก์ที่ 3: ‘Forwarding Happiness’ บทสรุปแห่งจินตนาการเพื่อวันข้างหน้า ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า เพื่ออนาคตที่ดีร่วมกันของพวกเราทุกคน เราเชื่อมั่นในพลังของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ โดยพลุองก์ที่ 3 นี้ได้ถ่ายทอดความหมายผ่านอีก 4 ข้อความสำคัญที่เป็น Global Movement อันส่งพลังที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่

 

  • Protect the Earth ร่วมปกป้องโลกใบนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านของเราทุกคน เพราะโลกใบนี้มีแค่ดวงเดียว เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
  • Respect Equality เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม ชื่นชมความแตกต่างที่สวยงามท่ามกลางความหลากหลาย และเคารพความเท่าเทียมบนพื้นฐานคุณค่าความเป็นมนุษย์
  • Stay Resilient พร้อมปรับตัว ยืนหยัดต่อสู้ทุกวิกฤต สื่อถึงการยืนหยัดต่อสู้ในทุกวิกฤตที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง เราจะลุกขึ้นมาร่วมกันฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด
  • Imagining Better Futures for All เชื่อในพลังของความมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ออนาคตที่ดีร่วมกันของเราทุกคน

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising