×

CPN ส่งเอกสารถึง THE STANDARD ระบุ ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครอง ให้เปิดทางเชื่อม ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2019
  • LOADING...

CPN ส่งเอกสารถึง THE STANDARD ระบุ ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครอง ให้เปิดทางเชื่อม ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ยันได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายผังเมือง มีความปลอดภัยต่อการบิน ทั้งความสูงและไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่จะกระทบหรือรบกวนการบิน เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทุกประการ เตรียมเปิดให้บริการตามกำหนดวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) เวลา 10.39-22.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories