×

สิงหาคมนี้ เตรียมยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนรองรับ Thailand 4.0

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2018
  • LOADING...

วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 9.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในด้านต่างๆ  

 

โดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) รวมถึงการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 

ซึ่งมีการตั้งเป้าว่าจะระบุตำแหน่งให้บริการประชาชน 40,000 จุดในเดือนสิงหาคม รวมทั้งจะยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพลิเคชันบอกข้อมูลบริการ จากนั้นในเดือนตุลาคมจะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และในเดือนมกราคม 2562 เปิดใช้ระบบ Citizen Feedback ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ตั้งเป้าว่าจะลดคำขอค้างทั้งด้านยาและอาหารที่ยื่นก่อน 7 สิงหาคม 2560 กว่า 8,000 คำขอได้หมดภายใน 6 เดือน และลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตั้งเป้าจะลดคำขอค้างสะสมสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories