×

เลื่อน! ครม. มีมติขยับการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทเป็นเริ่มใช้ 10 ส.ค. 64

07.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (7 เมษายน) ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุ้มครองเงินฝากจำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อนานาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบการเงินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 

 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินไว้ จึงขยายระยะเวลาการบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ปัจจุบันจะคุ้มครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาทไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินคุ้มครองเงินฝากจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท

 

ทั้งนี้วงเงินคุ้มครองที่ 5 ล้านบาทต่อคนต่อสถาบันการเงินยังครอบคลุมผู้ฝากถึง 99.65% ของจำนวนผู้ฝากเงินทั้งระบบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และในปัจจุบันสถาบันการเงินของไทยได้รับการกำกับดูแลจากทางการอย่างใกล้ชิด 

 

“การขยายวงเงินคุ้มครองในครั้งนี้เป็นการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ฝากอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน” ทรงพลกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories