×

ครม. เห็นชอบผ่านร่างงบประมาณปี 2566 วงเงินกว่า 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5 หมื่นล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2022
  • LOADING...
ครม. เห็นชอบผ่านร่างงบประมาณปี 2566

วันนี้ (17 พฤษภาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3,185,000,000,000 บาท เพิ่มจาก พ.ศ. 2565 จำนวน 85,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 

 

  • รายจ่ายงบกลาง 590,470,000,000 บาท 
  • รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,090,329,600,000 บาท  
  • รายจ่ายบูรณาการ 218,477,700,000 บาท 
  • รายจ่ายบุคลากร 772,119,100,000 บาท 
  • รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 206,985,600,000 บาท
  • รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 306,618,000,00 บาท

 

ธนกรกล่าวอีกว่า ครม. ยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 64 คน ประกอบด้วย กมธ. ที่ ครม. เสนอชื่อ 16 คน ประกอบด้วยข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ซึ่งไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวน กมธ.วิสามัญ โดยที่ระบุไว้แล้วจำนวน 4 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำหรับ กมธ. ในสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 48 คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 27 คน และ ส.ส. ฝ่ายค้าน จำนวน 21 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising