×

ครม. ไฟเขียวเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน นำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. 2565

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2021
  • LOADING...
ATK

วันนี้ (14 กันยายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit: ATK) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ธนกรกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ศบค. ได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด โดยให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) และสนามกีฬา สามารถเปิดให้บริการได้ ประกอบกับในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางตามนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่จะเพิ่มการตรวจ ATK ในประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน 

 

“กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด ช่วยบรรเทาภาระภาษี สำหรับประชาชนก็จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising