×

ครม. ประยุทธ์ สมัยที่ 2 เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 16 กรกฎาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2019
  • LOADING...

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่า บัดนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

ทั้งนี้ ได้มีการนัดหมายคณะรัฐมนตรีให้มาถึงทำเนียบรัฐบาลโดยพร้อมเพรียงกันก่อนเวลา 16.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ การนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยรถจะออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี 

ภาพ: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลร่วมแสดงความยินดี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising