×

‘ลมหายใจเพื่อเมือง’ โครงการดีๆ จาก ปตท. ที่จะปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
15.08.2022
  • LOADING...
ลมหายใจเพื่อเมือง

HIGHLIGHTS

  • ‘พื้นที่สีเขียว’ คือทรัพยากรสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมควรมีตัวเลขขั้นต่ำอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน นอกจากนี้ทุกคนควรอาศัยอยู่ภายในระยะ 500 เมตรของพื้นที่สีเขียว และควรใช้เวลาแค่ 5 นาทีในการเดินไปถึง
  • ทว่าในความเป็นจริงกรุงเทพฯ กลับมีตัวเลขเพียง 7.6 ตารางเมตรต่อหัว ซึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก และการศึกษาของ UDDC พบว่าผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยต้องเดินทาง 4.5 กิโลเมตร เพื่อไปยังพื้นที่สีเขียวที่ใกล้ที่สุด
  • แต่พื้นที่สีเขียวถือเป็น ‘ปอด’ สำหรับเมือง ดังนั้น ‘กรุงเทพฯ’ ได้จัดทำโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ กักฝุ่นและมลพิษในเมืองกรุง ตลอดจนให้ร่มเงาแก่เมือง
  • สำหรับ ‘ปตท.’ ก็ไม่รอช้าที่จะเข้าร่วม โดยได้จัดตั้งโครงการ ‘ลมหายใจเพื่อเมือง’ ปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ

‘พื้นที่สีเขียว’ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ที่มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 9 ล้านคน

 

ทำไม ‘พื้นที่สีเขียว’ ถึงเป็นสิ่งจำเป็น? ก็เพราะนี่คือทรัพยากรสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมควรมีตัวเลขขั้นต่ำอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน นอกจากนี้ทุกคนควรอาศัยอยู่ภายในระยะ 500 เมตรของพื้นที่สีเขียว และควรใช้เวลาแค่ 5 นาทีในการเดินไปถึง

 

แต่ในความเป็นจริงกรุงเทพฯ กลับมีตัวเลขเพียง 7.6 ตารางเมตรต่อหัว ซึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก และการศึกษาของ UDDC พบว่าผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยต้องเดินทาง 4.5 กิโลเมตร เพื่อไปยังพื้นที่สีเขียวที่ใกล้ที่สุด

 

การขาดพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะการศึกษาที่ตีพิมพ์โดย The Lancet Planetary Health ซึ่งมีข้อมูลที่ได้รับจากเมืองต่างๆ ในยุโรปหลายพันแห่ง ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิต 43,000 รายต่อปี เกิดจากการขาดพื้นที่สีเขียว

 

นี่เองทำให้คำเปรียบเทียบว่า พื้นที่สีเขียวเป็น ‘ปอด’ สำหรับเมืองไม่เกินจริงเลย เพราะการเข้าถึงธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต จากการศึกษาพบว่าธรรมชาติช่วยลดความเครียด เพิ่มสมาธิ และเพิ่มความสุข นอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่าการสัมผัสกับธรรมชาติในระยะยาวเชื่อมโยงกับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วย

 

เหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ ‘กรุงเทพฯ’ ได้จัดทำโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ กักฝุ่นและมลพิษในเมืองกรุง ตลอดจนให้ร่มเงาแก่เมือง

 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า การพัฒนาสวนสาธารณะแห่งใหม่ทั่วกรุงเทพฯ จะช่วยให้ทุกคนในเมืองหลวงสามารถเข้าถึงสวนสาธารณะได้ภายใน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตร

 

เป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ยากเกินความเป็นจริง หากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ซึ่งสำหรับ ‘ปตท.’ ก็ไม่รอช้าที่จะเข้าร่วม โดยได้จัดตั้งโครงการ ‘ลมหายใจเพื่อเมือง’ 

 

ร่วมปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ทั้งในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม. ประกอบด้วยประเภทไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ คัดเลือกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ยางนา, ตะเคียนทอง, สะตือ, หว้า, พิกุล, พิลังกาสา และการเวก ฯลฯ โดยนำร่องพัฒนาพื้นที่ ปตท. บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 และในอนาคตมีแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองต่อไป

 

นอกจากจะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของ ปตท. แล้ว ยังร่วมกับ กทม. ปลูกเสริมในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆ รวมถึงอีกหลายพื้นที่ที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกรุงเทพฯ ได้แก่ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ กักฝุ่นและมลพิษ ให้ร่มเงา ความร่มรื่น ลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูก และเพิ่มความน่าอยู่ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมเมืองอีกด้วย

 

“ปตท. ขอขอบคุณคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง เพิ่มการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลก โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการลมหายใจเพื่อเมืองจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศน่าอยู่ต่อไป” อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าว

 

สำหรับโครงการลมหายใจเพื่อเมืองเป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งของ ปตท. ที่ได้ร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดตั้ง ‘โครงการลมหายใจเดียวกัน’ เพื่อช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และต่อเนื่องด้วย ‘โครงการลมหายใจเพื่อน้อง’ ช่วยเหลือเยาวชนจากวิกฤตการศึกษา

ลมหายใจเพื่อเมือง

 

ในโอกาสนี้ ปตท. มอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เพื่อจัดตั้ง ‘กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา’ งบประมาณ 20 ล้านบาท เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมอย่างน้อย 241 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี 2565 

 

อีกทั้งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนช่วงชั้นรอยต่อที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจกว่า 60,000 คน จาก 17,432 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

 

ถือเป็นความตั้งใจของ ปตท. ที่อยากดูแลทุกภาคส่วนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising