×

กลับคืนสู่อ้อมอก! เจ้าสัวธนินท์ชนะการประมูล ‘เทสโก้ โลตัส’ มูลค่า 338,000 ล้านบาท

09.03.2020
  • LOADING...

สิ้นสุดลงเรียบร้อยสำหรับดีลยักษ์ในแวดวงค้าปลีก และเป็นดีลที่ทุกคนจับตามอง เมื่อ CP ALL ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 40% ของหุ้นในบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) ซึ่งถือหุ้น 99.99% ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ Tesco Lotus ในไทย และ Tesco Stores (Malaysia)

 

การลงทุนดังกล่าวจะลงทุนอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ซื้อ โดยมีมูลค่าทั้งหมด 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 95,981 ล้านบาท

 

โดยมูลค่าทั้งหมดของดีลนี้คือ 338,000 ล้านบาท เป็นการเข้าซื้อผ่าน 3 บริษัท ได้แก่ ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง 40%, CP ALL 40% และ CPF 20%

 

ทั้งนี้ต้องรอ 1. Tesco PLC ซึ่งเป็นบริษัทแม่รับทราบมติที่ประชุม 2. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะอนุญาตให้ Tesco Holdings Limited ขายหุ้นให้หรือไม่ และ 3. Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs of Malaysia จะอนุญาตให้ซื้อในมาเลเซียหรือไม่ คาดว่าจะใช้แล้วเสร็จในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising