×

แบงก์ชาติไฟเขียว KBANK ให้เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจการเงิน ตั้งโฮลดิ้ง ลุยลงทุนธุรกิจกลุ่ม E-Marketplace และ IT Solution

09.11.2023
  • LOADING...
แบงก์ชาติไฟเขียว KBANK

KBANK แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั้งโฮลดิ้งลงทุนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตั้งบริษัท ‘เคเอนเนอร์จีพลัส’ ลุยธุรกิจ E-Marketplace Platform และ IT Solution

 

พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หรือ ‘เคแบงก์’ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งบริษัท คอปฟิฟตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 

สำหรับบริษัท คอปฟิฟตี้ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่งจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 โดยธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นสัดส่วน 100%

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของตนเอง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอปฟิฟตี้ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งและลงทุนในบริษัท เคเอนเนอร์จีพลัส จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท โดยจดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกยาย 2566 ถือหุ้นโดยคอปฟิฟตี้ 100% เพื่อประกอบธุรกิจ E-Marketplace Platform และ IT Solution

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising