×

สหภาพฯ ขสมก. เรียกค่าเสียหาย ตำรวจนำรถเมล์ขวางผู้ชุมนุม

12.11.2020
  • LOADING...
สหภาพฯ ขสมก. เรียกค่าเสียหาย ตำรวจนำรถเมล์ขวางผู้ชุมนุม

จำนวนรถเมล์ที่ตำรวจนำไปใช้ในการขวางผู้ชุมนุม 

  • 14 ตุลาคม จำนวน 22 คัน
  • 25 ตุลาคม จำนวน 44 คัน 
  • 8 พฤศจิกายน จำนวน 55 คัน 

 

รวม 121 คัน

 

ประเมินค่าเสียหาย

 

  • ค่าเหมาซ่อม 1,401 บาท/วัน/คัน
  • ค่า GPS 71 บาท/วัน/คัน 
  • ค่าแรงพนักงาน 2 คน/คัน รวม 800บาท/วัน/คัน
  • ค่าโดยสารประมาณการขั้นต่ำ 3,000 บาท/วัน/คัน 
  • ค่าโฆษณาที่เสียไปเพราะรถไม่ได้วิ่ง (อยู่ระหว่างประเมิน)

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories