×

ศิธาลงพื้นที่ดอนเมือง เยี่ยมคณะครู-ผู้ปกครอง รับวันเปิดเทอม ชูนโยบาย ‘โรงเรียนดีใกล้บ้าน’ ให้เด็กเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2022
  • LOADING...
ศิธา ทิวารี

วันนี้ (17 พฤษภาคม) น.ต. ศิธา ทิวารี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย พนา วุฒิเดช ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตดอนเมือง หมายเลข 3 พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่เขตดอนเมือง เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และพบปะกับผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนที่โรงเรียนวัดดอนเมือง ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียน 1/2565 วันแรกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย น.ต. ศิธาได้สอบถามถึงปัญหาการศึกษา ปัญหาค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน กับบรรดาผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในช่วงเช้าวันนี้

 

หลังจากนั้น น.ต. ศิธาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยย้ำว่า การพัฒนาคนและการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทีมผู้ว่าฯ ไทยสร้างไทยให้ความสำคัญ เราจึงสร้างนโยบาย ‘โรงเรียนดีใกล้บ้าน’ ขึ้นมา เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบการศึกษา โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่ โดยทำให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกันทั้งทางโภชนาการและความรู้ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกลับโลกสมัยใหม่ รวมถึงมีนักโภชนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ซึ่งไม่ใช่การเสนอเชิงอุดมคติ เหมือนกับผู้ว่าฯ กทม. ที่ผ่านมาที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการแบบเลื่อนลอยเท่านั้น เพราะยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ ทั้งในเรื่องโอกาสและมาตรฐานของสถาบันแต่ละแห่ง จึงต้องสร้างโรงเรียนทุกแห่งให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน

 

น.ต. ศิธากล่าวเสริมว่า ตนต้องการสร้างโรงเรียนใกล้บ้านให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเปราะบาง เช่น การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัด กทม. ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และ E-Learning ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะอื่นนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษ เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การทำอาหาร เริ่มต้นธุรกิจค้าขายออนไลน์ หรือการเรียนดนตรี 

 

ซึ่งเนื้อหาที่สอนควรเป็นเนื้อหาของโลกอนาคต สอนภาษาอังกฤษ-จีนในโรงเรียน กทม. โดยเจ้าของภาษาตัวจริง และต้องปรับเวลาเรียนให้มีทั้งออนไลน์และออนไซต์ เพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำของการเรียน ให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตฟรี มีการพัฒนา E-Learning Platform ของกรุงเทพฯ ให้ทันสมัย และตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นให้เด็กรู้จักตนเองเร็วที่สุด และรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวในทุกๆ วัน

 

“ขณะเดียวกันโรงเรียนต้องสอนทักษะชีวิต โรงเรียนกีฬาก็ต้องมี เราต้องทำให้เด็กเป็นพลเมืองของโลก ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและประเมินคุณภาพต้องให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ มีสิทธิประเมินเลื่อน-ลด-ปลด-ย้ายข้าราชการได้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ นำไปสู่การยกระดับการศึกษาของประเทศได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างให้โรงเรียนที่ใกล้บ้านคือโรงเรียนที่ดีที่สุดของชุมชนเป็นจริงได้” น.ต. ศิธากล่าวในที่สุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising