×

ชัชชาติ ลงชื่อคำสั่ง แต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ กทม. ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการเขต

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (4 ตุลาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2451/2565 เรื่องย้ายข้าราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 และมาตรา 52 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบกับมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 จึงย้ายข้าราชการ 

 

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

อนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตสายไหม 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตประเวศ

 

ไพโรจน์ จันทรรอด ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตมีนบุรี

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตหนองจอก

 

สุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา

 

ณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุ่งครุ 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางแค

 

สัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร

 

สมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

 

ชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางคอแหลม 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน

 

อารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัด

 

นันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบึงกุ่ม

 

ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตธนบุรี 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน

 

รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางแค 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิต

 

พงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางขุนเทียน 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นพ ชูสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว

 

ภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางขุนเทียน

 

เบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท 

ย้ายเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย

 

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2452/2565 เรื่องเลื่อนข้าราชการ

 

ไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ จาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

 

สรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ จาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ

 

เยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

 

สาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง

 

วัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

 

ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

 

โครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

 

ศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

 

เสาวลักษณ์ วยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง

 

สมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตหลักสี่

 

พงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ

 

สุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเขตพญาไท

 

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2453/2565 เรื่องเลื่อนข้าราชการ

 

ณัฐรดี คงดั่น ผู้ช่วยเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สภากรุงเทพมหานคร

เลื่อนเป็น เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 

วัตรฤทธิ์ ทองธัญวีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ

 

จงจิตร รัตนศุภสิน ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

จิรภิญญา สันนิภางกูร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา

 

เกศรัชฎา กลั่นกรอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ 

เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising