×

กทม. เพิ่มรถ เพิ่มรอบรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 50 เขต เร่งลดปัญหาผู้ป่วยตกค้าง

โดย THE STANDARD TEAM
25.04.2021
  • LOADING...
กทม. เพิ่มรถ เพิ่มรอบรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 50 เขต เร่งลดปัญหาผู้ป่วยตกค้าง

วันนี้ (25 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ขอให้นำส่งโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพื่อความรวดเร็วในการนำส่งผู้ป่วยให้เข้าระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง จึงได้มอบหมายสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต จัดเตรียมรถสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้แก่รถพยาบาลของศูนย์เอราวัณอย่างน้อยเขตละ 1 คัน ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศูนย์เอราวัณประสานงาน โดยไม่จำกัดจำนวนรอบการรับ-ส่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน เป็นต้นมา ได้ทยอยรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ (24 เมษายน) กำลังของสำนักงานเขตและการสนับสนุนของรถทหารอีก 8 คัน สามารถช่วยสนับสนุนศูนย์เอราวัณรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 75 เที่ยว จำนวนผู้ป่วย 120 ราย เมื่อรวมกับกำลังของศูนย์เอราวัณเมื่อวานนี้ สามารถรับส่งผู้ป่วยได้ 159  ราย คาดว่าหลังจากนี้จะสามารถเร่งรับส่งผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ตกค้าง  

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตประสานกับมูลนิธิและอาสาสมัครในพื้นที่ที่มีรถและประสงค์จะให้การสนับสนุนรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ให้แจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตพื้นที่ โดยก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน ทางกรุงเทพมหานครจะจัดอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดเตรียมรถ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรับ-ส่งผู้ป่วย ข้อพึงระวัง และระบบการประสานงานกับศูนย์เอราวัณให้อย่างชัดเจน

 

อย่างไรก็ดี ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกรณีที่มีผู้ติดเชื้อและประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาลสนามด้วยตนเอง หากผู้ติดเชื้อประสงค์จะเดินทางไปรับการรักษาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้แจ้งไปยังสายด่วน 1669 ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และควรเตรียมเอกสารผลแล็บยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ให้พร้อม และหากมีผู้ขับรถให้ แนะนำผู้ติดเชื้อและผู้ที่ขับรถปฏิบัติดังนี้ ให้มีฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้ติดเชื้อ ใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุด ทั้งคนขับและผู้ติดเชื้อเปิดกระจกและปิดเครื่องปรับอากาศ คนขับและผู้ติดเชื้อให้นั่งทแยงมุมคนละฝั่ง สำรวจเส้นทางก่อนออกเดินทาง โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่ควรเกิน 30 นาที เมื่อเดินทางไปยังจุดที่กำหนดให้นั่งคอยในรถ จากนั้นให้โทรประสานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการรักษาตามช่องทางของโรงพยาบาลต่อ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising