×

‘บิทคับ’ แจงเร่งแก้ปัญหาตามที่ ก.ล.ต. สั่งการ เผยล่าสุดกลับมาเปิดให้บริการแอปพลิเคชันได้แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
21.01.2021
  • LOADING...
‘บิทคับ’ แจงเร่งแก้ปัญหาตามที่ ก.ล.ต. สั่งการ เผยล่าสุดกลับมาเปิดให้บริการแอปพลิเคชันได้แล้ว

ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกจดหมายด่วน โดยมีมติให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขระบบงานเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นั้น 

 

ล่าสุด บิทคับได้นำข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมบริษัทฯ และแจ้งให้พนักงานเตรียมการ และวางแผนดำเนินงานให้ได้ตามเงื่อนไขที่ทาง ก.ล.ต. แจ้งมาโดยเร็วที่สุด

 

รายงานข่าวจากบิทคับระบุว่า ทางบริษัทได้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบและการให้บริการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 

ปิดการรับสมัครลูกค้าใหม่ เพื่อจัดการสะสางยอดผู้สมัครใหม่ที่รอการยืนยันตัวตน โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวจำนวน 120 อัตรา เพื่อรองรับลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีใหม่ และทำการขอยืนยันตัวตนเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบรายการยืนยันตัวตนคงค้างให้เสร็จสิ้น โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายการคงค้างที่เหลือ

 

ปรับปรุงระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเพิ่มพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวจำนวน 300 อัตรา เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยการให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ ไลฟ์แชต โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) รวมถึงมีการขยายคู่สายการให้บริการทางโทรศัพท์ จาก 30 คู่สาย เป็น 240 คู่สาย

 

ปรับปรุงระบบ พัฒนา และขยายระบบภายใน และแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ ดำเนินการออกแบบและเตรียมปรับปรุงวิธีการแสดงผล ทั้งเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน ให้มีการแสดงผลสินทรัพย์ที่ถือครองอย่างถูกต้อง

 

ดำเนินการพัฒนาแผนการที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ตามที่กำหนด โดยพัฒนาระบบตรวจสอบการซื้อขายภายในและระบบการกู้คืน Trading Function หากเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการร่างแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในอนาคต

 

พัฒนาระบบการตรวจสอบการซื้อขายตามที่กำหนด โดยดำเนินการทำระบบการแจ้งเตือนนักลงทุน เมื่อราคาต่างกับตลาดอื่นๆ อย่างผิดปกติ โดยจัดทำทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยงานในส่วนนี้จะมีการออกประกาศเรื่องแนวทางการขึ้นเครื่องหมาย เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงสถานะของเหรียญนั้น ภายในวันที่ 23 มกราคม 2564

 

สำหรับแผนในระยะยาวจะทำการเสริมทีม Market Surveillance เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการส่งคำสั่งไม่เหมาะสมในตลาด ซึ่งรายละเอียดของแผนงานต่างๆ จะถูกนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยตรง

 

ส่วนความคืบหน้านั้น บริษัทฯ สามารถนำระบบโมบายแอปพลิเคชันกลับมาให้ใช้งานได้บางส่วน เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยให้ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบ เพื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตั้งไว้ระหว่างช่วงเวลา 14.30-15.00 น. และเปิดให้ระบบกลับมาใช้งาน ซื้อ-ขาย-ฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และฝาก-ถอนเงินสกุลไทยบาท ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานบนโมบายแอปพลิเคชันได้ชั่วคราว มีดังต่อไปนี้ 

  • การเพิ่มบัญชีธนาคาร
  • ฟังก์ชันแก้ไขการลืมรหัสผ่าน
  • การฝากเงินบาทโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร (แต่ยังสามารถฝากเงินบาทผ่านการใช้ QR Code ได้ตามปกติ)

 

นอกจากนี้ มีการแจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบอาจจะมีการใช้งานที่ช้ากว่าปกติในช่วงแรก เนื่องจากมีการจำกัดเข้าถึง และจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช้า และเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่กำหนด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories