×

ภูมิใจไทยเข้าชื่อส่งศาลฯ วินิจฉัย พิธา-ทวี พ้น ส.ส. หรือไม่ หลังออกแถลงการณ์ค้านย้ายหมอสุภัทร

โดย THE STANDARD TEAM
01.02.2023
  • LOADING...

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่าตนและ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นหนังสือขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 

ศุภชัยกล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2566 พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ กรณี คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข โยกย้ายข้าราชการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และขอให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่ง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน ในนามของหัวหน้าพรรคก้าวไกล และในนามพรรคประชาชาติ

 

ศุภชัยกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน หรือการให้พ้นจากตำแหน่งของราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 185 (3) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้งสองท่านสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 101 (7) 

 

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ลงนามเสนอเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ และขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising