×

ภูมิใจไทยแสดงจุดยืนเสนอร่างกฎหมายควบคุมกัญชา ย้ำเพื่อทางการแพทย์ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อเสรี

โดย THE STANDARD TEAM
17.05.2024
  • LOADING...
ภูมิใจไทย

วันนี้ (17 พฤษภาคม) ที่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (อนุทิน ชาญวีรกูล) ร่วมแถลงข่าวถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

 

ณัฏฐ์ชนนกล่าวว่า จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือกัญชาทางการแพทย์ สุขภาพ และการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ เป็นนโยบายหลักของพรรค กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกของรัฐบาลต้องมีส่วนร่วมในการทำนโยบายนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ พรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาล เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการป้องกัน ควบคุม และลงโทษผู้กระทำความผิด

 

โดยผลักดันกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2562 และมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ในปี 2566 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจกับกลุ่มที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดว่า เป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยที่จะผลักดันกฎหมายให้สำเร็จ

 

ณัฏฐ์ชนนกล่าวต่อว่า ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ขอเสนอแนวทางคือ การเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ จะบรรลุได้คือ 1. เป็นร่างของคณะรัฐมนตรี 2. เป็นร่างของพรรคการเมือง ที่วันนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอไป 2 รอบแล้ว และ 3. ร่างของประชาชน ซึ่งทั้ง 3 ร่างถ้าเข้าสู่การพิจารณา คิดว่าจะปิดช่องโหว่และช่องว่างเพื่อให้กฎหมายนี้ผ่านไปได้

 

ศุภชัยกล่าวเสริมว่า พรรคภูมิใจไทยได้แถลงจุดยืนแล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือจะเร่งออกพระราชบัญญัติต่างๆ พรรคภูมิใจไทยโดย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค เป็นผู้นำเสนอและผลักดันนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ทางการแพทย์ สุขภาพ และสร้างเสริมมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลต่อเนื่องทั้ง 2 รัฐบาลที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เป็นการแสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง และได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากพืชกัญชา กัญชง มาโดยตลอด

 

ศุภชัยกล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยทราบดีว่าพืชกัญชา กัญชง มีทั้งประโยชน์ และโทษหากนำไปใช้ไม่ถูกต้อง จึงได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ เพื่อควบคุมการใช้ในทางที่ผิด เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสังคม ควบคู่กับการผลักดันนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความรู้ และใช้ทางการแพทย์ สุขภาพ และสร้างเสริมมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย

 

โดยอนุทินและ สส. ทุกคน ได้ร่วมกันนำเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้มีการตรา พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ออกมาเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ตามนโยบายรัฐบาล และควบคุมการใช้ในทางที่ผิด ทั้งในสภาสมัยที่แล้ว ซึ่งมีการเล่นเกมการเมืองทำให้การประชุมสภาล่มหลายครั้ง จนกฎหมายหลายฉบับต้องตกไป รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ด้วย และในสภาชุดนี้ พรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ต่อประธานรัฐสภาแล้ว อยู่ในกระบวนการที่จะนำเข้าพิจารณาในสภา

 

“การเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ทั้ง 2 ครั้งย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีนโยบายให้ใช้กัญชาได้โดยเสรีและปราศจากการควบคุม ตามที่มีการสร้างวาทกรรมใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด พรรคภูมิใจไทยพยายามออกกฎหมาย และเรียกร้องให้ออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิดและขัดกับนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับถูกคัดค้านจากพรรคการเมืองบางพรรค จนเป็นเหตุให้ไม่มีกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด อย่างเข้มแข็งและเข้มข้น” ศุภชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising