×

BBIK เตรียมสยายปีกต่างประเทศ ตั้งเป้า 5 ปีขึ้นชั้นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับโลก

21.03.2022
  • LOADING...
BBIK

บลูบิค กรุ๊ป หรือ BBIK ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร พร้อมลุยตลาดต่างประเทศ เริ่มจากอาเซียน ต่อด้วยยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผ่านบริษัทในเครือ ‘บลูบิค โกลบอล’ ชูจุดแข็งคุณภาพบุคลากรและการให้บริการมาตรฐานสากล ตั้งเป้าเทียบชั้นบริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับโลกในตลาดอื่นๆ ภายใน 5 ปี

 

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) ระบุว่า ภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนหลายๆ ประเทศมีความตื่นตัวต่อกระแสดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ โดยพบว่ามีความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลค่อนข้างมาก ทำให้งานด้านบริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร (Digital Excellence & Delivery) รวมไปถึงงานบริการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data & Advanced Analytics) ของบลูบิคสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมั่นใจอีกด้วยว่าประสบการณ์ของพนักงานบลูบิคซึ่งล้วนแต่เคยผ่านงานในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกมาแล้ว และความได้เปรียบด้านราคา จะสามารถเข้าไปเจาะตลาดในภูมิภาคนี้ได้ไม่ยาก

 

“ทั่วโลกกำลังรับมือกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชัน ดังนั้นการขยายบริการไปยังต่างประเทศช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะมีโอกาสเติบโตอย่างมหาศาลเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่และมีความต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้สูง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียที่เราได้เข้าไปทำตลาดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว มีบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นหลายแห่ง และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ดำเนินธุรกิจในสัดส่วนที่มากกว่าประเทศไทย อีกทั้งเศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบสองเท่า และเป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย ด้วยเหตุนี้ตลาดต่างประเทศจะเป็นอีกกลไกสำคัญขับเคลื่อนอนาคตให้กับบลูบิค (Growth Engine) ทั้งในมิติการสร้างความแข็งแกร่งเชิงรายได้ในระยะยาว และมิติของการเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานที่ท้าทายให้กับบุคลากร” พชรกล่าวเพิ่มเติม

 

สำหรับตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดอาเซียนมากและมีความต้องการในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสูงมากเช่นกัน ประกอบกับกระแสการทำงานแบบ Remote Work ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น ทำให้การจ้างทีมงานมืออาชีพจากองค์กรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้รับความนิยมสูงตามไปด้วย ดังนั้นบริษัทฯ เห็นโอกาสขยายบริการไปยังภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ 

 

ส่วนแผนรองรับการขยายตัวในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ยังได้วางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงินไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีแผนพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ Bluebik Academy ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตในด้านต่างๆ เช่น Data Science หรือ Advanced Analytics เป็นต้น อีกทั้งยังมี Bluebik Technology Center ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความรู้ทางเทคโนโลยี และเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและเฟ้นหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาเสริมทัพในการให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 

พชรกล่าวว่า ประสบการณ์การทำงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและท้าทายความสามารถอย่างตลาดต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานและความต้องการที่หลากหลาย จะช่วยดึงดูดความสนใจของคนทำงานด้านไอทีและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ในประเทศไทยอาจจะทำเพื่อรองรับการใช้งานราว 5-10 ล้านคน แต่ในต่างประเทศการพัฒนาแอปพลิเคชันอาจต้องรองรับการใช้งานตั้งแต่หลายสิบล้านจนถึง 100 ล้านคน ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาจะยากและซับซ้อนกว่ามาก ด้วยเหตุนี้การบ่มเพาะประสบการณ์การทำงานต่างประเทศจะเป็นการยกระดับความสามารถให้แก่พนักงานบลูบิคโดยเฉพาะสายไอที (Tech Talents) และสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับโครงการต่างๆ ในประเทศ เป็นการสร้างมาตรฐานงานและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า และจุดนี้จะเป็นการสร้างความแตกต่างในแง่คุณภาพงานระหว่างบลูบิคและคู่แข่งในประเทศ

 

“ปัจจุบันบริษัทมีรายได้เป็นสัดส่วนประมาณ 14% จากตลาดต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากต่างประเทศนับจากนี้จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพไปพร้อมกับรายได้รวมที่ตั้งเป้าไว้ โดยบริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งการขยายธุรกิจในครั้งนี้จะทำให้อีก 5 ปีนับจากนี้ บลูบิคจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตามแผนที่วางไว้”

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising